Lotnicza Pomoc Psychologiczna

“If something can go wrong, it will...”

Czyli wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze... A jeśli nie? Co, jeśli nagle już dobrze nie jest? Co robić? Z kim rozmawiać? Jak rozmawiać o swoich trudnościach? Jak je pokonywać, jeśli brak siły, motywacji, wsparcia wśród bliskich? Co robić, jeśli te trudności wpływają negatywnie na wydajność, efektywność, bezpieczeństwo wykonywania czynności lotniczych? Jak poradzić sobie ze stresem i zmęczeniem? Jak postępować w obliczu śmierci? Jak mówić do rodziny osób poszkodowanych w incydentach, wypadkach lotniczych?

OFERUJĘ:

 • całodobowy dyżur telefoniczny
 • specjalistyczną pomoc psychologiczną,
 • interwencję kryzysową,
 • wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych i kryzysowych, a przede wszystkim:

DYŻUR PSYCHOLOGICZNY (minimum 8h/ miesiąc) W SIEDZIBIE FIRMY LOTNICZEJ

DLA KOGO?

 • Pracowników linii lotniczych,
 • Załóg lotniczych,
 • Wykładowców, instruktorów, egzaminatorów,
 • Rodzin osób związanych z obszarem lotnictwa.

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE WSPÓŁPRACY:

 • Zapewnienie opieki psychologicznej i wsparcia dla swoich pracowników/uczniów,
 • Redukcja potencjalnego przenoszenia problemów prywatnych do pracy,
 • Wzrost motywacji do pracy,
 • Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, dbającego o samopoczucie pracownika,
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wykonywanych czynności lotniczych,
 • Realna możliwość redukcji stresu i obciążenia wynikającego z wymagającej pracy,
 • Wzrost świadomości w lotnictwie na temat istnienia problemów mających wpływ na kondycję psychofizyczną,
 • Budowanie pozytywnego wizerunku psychologa w lotnictwie, jako tego, który wspiera i towarzyszy,
 • Rzeczywista pomoc psychologiczna oraz interwencyjna w przypadku incydentów i wypadków lotniczych.

numer telefonu czynny 24h: +48 501 377 243

SKORZYSTAJ Z OFERTY I ZAPEWNIJ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W LOTNICTWIE!