Interwencja kryzysowa

CO TO JEST?

Jest to forma pomocy psychologicznej polegającej na kontakcie osoby będącej w stanie kryzysu z interwentem. Kontakt ten ma charakter terapeutyczny i ma celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowanie reakcji lękowych. Interwencja kryzysowa jest pomocą doraźną, krótkoterminową; w której należy skupić się problemie obecnym „tu i teraz”, natomiast same spotkania nie są ograniczone czasowo. Interwent poprzez swoją świadomą obecność z osobą w kryzysie, empatyzowanie, postawę dyrektywną oraz pomoc w stworzeniu listy możliwych rozwiązań, planu pomocy dąży do wykształcenia w osobie wspomaganej nowych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz zwiększenia motywacji do utrzymania zmian w swoim życiu.

Spotkanie interwencyjne odbywa się bezpośrednio po zgłoszonej telefonicznie potrzeby spotkania.

DLA KOGO?

Oferta Interwencji Kryzysowej skierowana jest do:

  • Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • Ośrodków Interwencji Kryzysowej,
  • Osób prywatnych przeżywających kryzys, sytuację trudną,
  • Osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
  • Osób w żałobie.